previous
next
Slider

Välkommen till Barnriksstroke – ett nationellt kvalitetsregister för hälso- och sjukvårdspersonal som vårdar barn med stroke. Målsättningen är att utveckla kvaliteten i vården av barn och ungdomar som insjuknar i stroke, att förkorta tid till diagnos och behandling samt att utredning, terapi och rehabilitering av barnen blir av hög och jämn kvalitet över hela landet. Barnriksstroke är ett delregister inom Riksstroke. Patienter som insjuknat fr o m 1 januari 2016 kan inregistreras. Se vidare information nedan.