Ledningsgrupp

Ledningsgrupp Barnriksstroke:

Anna Ekesbo-Freisinger, barnneurolog, Med Dr, Stockholm (ordförande barnstrokegruppen)
Katinka Fellman, barnsjuksköterska, Stockholm (registerkoordinator)
Tony Frisk, barnonkolog/koagulationsläkare, Med Dr, Stockholm
Staffan Lundberg, barnneurolog, Med Dr, Uppsala
Bo Norrving, neurolog, professor, registerhållare Riksstroke
Olof Rask, barnneurolog, Med Dr, Lund (SNPF)
Niklas Timby, barnneurolog, Med Dr, Umeå
Emma Sandelin, fysioterapeut, Uppsala
Anna Walås, ST-läkare, Linköping
Sven Wiklund, barnneurolog, Lund
Per Enblad, neurokirurg, professor, Uppsala
Daniel Martin, barnneuroradiolog, Stockholm
David Björnheden, barnneurolog, Göteborg