Ledningsgrupp

Ledningsgrupp Barnriksstroke:

Pernilla Grillner, barnneurolog, Med Dr, Stockholm (sammankallande ledningsgrupp)
Gunilla Drake, barnneurolog, Göteborg
Rut Inger Enryd, barnsjuksköterska, Umeå (registerkoordinator)
Tony Frisk, barnonkolog/koagulationsläkare, Med Dr, Stockholm
Catrin Furuhjelm, barnläkare, Med Dr, Linköping
Staffan Lundberg, barnneurolog, Med Dr, Uppsala
Bo Norrving, neurolog, professor, registerhållare Riksstroke
Olof Rask, barnneurolog, Med Dr, Lund (ordf barnstrokegruppen, SNPF)
Niklas Timby, barnneurolog, Med Dr, Umeå
Anna Ekesbo-Freisinger, barnneurolog, Med Dr, Stockholm
Sven Wiklund, barnneurolog, Lund
Per Enblad, neurokirurg, professor, Uppsala
Daniel Martin, barnneuroradiolog, Stockholm