Årsrapport 2018

Den tredje årsrapporten för Barnriksstroke omfattar akutskedet för inrapporterade fall under 2018. Som jämförelse presenteras även kumulativa data från 2016-2018.

TACK till alla inrapporterande enheter, som bidrar till att öka kunskapen och förbättra vården vid stroke hos barn och ungdomar!

Årsrapport Barnriksstroke 2018 (klicka för att läsa).