Årsrapport för 2020

Årsrapport 2020
Den femte årsrapporten omfattar akutskedet för alla inrapporterade fall under 2020.
Kumulativa data från åren 2016-2020 presenteras för jämförelse.
Patient-/föräldraenkäter med uppföljningsdata från 3 och 12 månader efter insjuknandet har presenterats i en separat rapport.

Ett stort TACK till alla inrapporterande enheter, som bidrar till att öka kunskapen och förbättra vården vid stroke hos barn och ungdomar!