Riksstroke registreringsplattform

Driftinformation

2015-12-18 Den 11/1 2016 är plattformen stängd stora delar av dagen för uppdatering till 2016 års formulär.

Nyheter

2015-12-22 Ett-årsuppföljning 2014 finns nu på hemsidan under Övriga rapporter

2015-12-21 Riksstrokes styrgrupp och arbetsgrupp önskar er alla

                     En riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

2015-12-21 Jul- och Nyårsledighet. Riksstroke sekretariatet kommer att vara stängt från och med den 23/12 till och med den 6/1.

2015-12-03 Årsrapport för Stroke och TIA 2014 samt 3-månadersuppföljning ligger nu under Årsrapporter (Akut-, TIA- och 3-månadersuppföljning)

2015-10-15 Riksstroke har utsett Köpings lasarett till Årets strokeenhet 2014 läs mer här.