Årsrapport 2019

Den fjärde årsrapporten omfattar akutskedet för alla inrapporterade fall under 2019.
Kumulativa data från åren 2016-2019 presenteras för jämförelse.
Patient-/föräldraenkäter med uppföljningsdata från 3 och 12 månader efter insjuknandet har presenterats i en separat rapport.

Ett stort TACK till alla inrapporterande enheter, som bidrar till att öka kunskapen och förbättra vården vid stroke hos barn och ungdomar!

Årsrapport 2019 (klicka för att ta del av rapporten)