Årsrapport 2017

Sammanställningen av data för år 2017 är nu klar och web-versionen omfattar även uppdaterade data från 2016.

Tack till alla sjukhus som rapporterat till kvalitetsregistret och därigenom bidrar till att öka kunskapen om barn och unga som insjuknar i stroke!

Ta del av årsrapporten här.