Enkätrapport från patient och vårdnadshavare

Den första rapporten från enkäter som skickas ut till patient och vårdnadshavare vid 3 och 12 månader efter insjuknande i stroke är nu klar. En sammanfattning hittar du här.

Stort TACK till alla familjer som bidragit genom att svara på enkäten men också lämnat värdefulla kommentarer!